Testimonials

Ervaringen van klanten

Stam-Schaap Agro

De mannen van CropConsult hebben op hun manier voor ons structuur aangebracht in het teeltproces. Hierdoor weten we precies waar we aan toe zijn, wat de beste aanpak is per perceel en welke kwaliteit rode bietjes we binnenkrijgen in de verwerking.

Maikel Stam, Stam-Schaap Agro

Brassica

Omdat het belang van vruchtwisseling steeds groter is en ieder perceel zijn eigen karakter heeft hebben we steeds vaker te maken met onverwachte situaties. Met de begeleiding en het advies van CropConsult kunnen wij de beste keuzes maken voor onze teelt en grond. Daarnaast hebben we continu een actueel overzicht van de ontwikkeling van ons product en zijn we mede daardoor in staat om op het juiste moment snel en accuraat in te spelen op de behoefte van ons gewas.

Douwe de Graaf, Brassica

SvZ Akker en SvZ Bio

SvZ Akker en SvZ Bio zijn het gangbare akkerbouwbedrijf en biologisch landbouwbedrijf van SvZ.

Verspreid over het eiland Goeree-Overflakkee worden pootaardappelen, consumptieaardappelen, uien, tarwe, suikerbieten en witlof geteeld.

CropConsult ondersteunt ons met de beoordeling van perceelskwaliteit en keuze, het opstellen van bemestingsplannen, etc.

In de teelt van de aardappelen werken we met sensoren waarmee we biomassa en stikstof meten. Daarmee bemesten we op het scherpst van de snede en telen we topkwaliteit.

Mardik van der Sluijs, SvZ

Trabotyx

Trabotyx is building a precision farming robot to simultaneously automate weed control and monitor field performance.

Trabotyx MVP will focus on carrots, a crop that sees the most manual labor in the organic sector.

In 5 years, Trabotyx aims to offer all farmers weeding solutions that are cheaper than spraying chemicals – thereby stimulating the enormous transition to sustainable food production while safeguarding farmers’ bottom line.

By using Trabotyx’s solution, an organic farmer creates peace of mind and instantly saves 25% on labor cost.

Cornelis is helping us to make our ideas come true in the field.

Tim Kreukniet, Trabotyx

Cepa

Onze eigen teelt geeft zekerheid van product, maar dat moet dan wel goed product zijn. Daarom maken wij gebruik van de dienstverlening van CropConsult. Jongens die met boerenverstand sturen op data.

Contact

Heb je een vraag of opmerking. Vul het formulier in en we nemen indien nodig zo spoedig mogelijk contact met je op.

Adres

Tonisseweg 8c
3255 LT  Oude-Tonge