Meten is weten en na ieder veldbezoek wordt er een beknopt rapport uitgewerkt, waarin de actuele uitkomsten worden gepresenteerd. Deze resultaten worden afgezet tegen de gestelde doelen en indien nodig worden er acties geformuleerd met als einddoel een optimaal resultaat.

Het menu